del 4

Datainnsamling
mål

Førebu og gjennomføra datainnsamling

 

Kvar gruppe må no gjera ulike forberedingar før dei kan setja i gang med sjølve datainnsamlinga. Informasjon om kva dei ulike gruppene må gjera finn ein her.

gjennomføring

Vel din metode og lær meir om korleis du no skal gå fram 

Spørjeundersøking

Intervju

Fotostemme