gjennomføring

Juniorforskarprosjektet
oppbygging

Prosjektet er bygd opp av 6 delar

I løpet av prosjektet går ein gjennom alle stega i ein forskingsprosess. Dei ulike delane inneheld eit godt beskrive opplegg med informasjon om kva ein treng for å gjennomføra dei. Klikk på dei ulike delane for å lese meir.

Tema av interesse

Elevmedverknad

Kunnskap og påverknad

Kort fortald 

  • Prosjektet startar med at elevane saman kjem fram til eit tema dei ynskjer å undersøkja.
  • Ungdommane vert vegleia av vaksne støttespelarar i alle delane av prosessen.
  • Elevane får innføring i ulike måtar å samla informasjon på og avgjer korleis dei vil gjennomføra sitt prosjekt.
  • Når informasjonen er samla inn skal den analysert og tolkast.
  • Vidare er målet at ungdommane skal fremja sine sakar og koma med forslag til løysingar. Korleis elevane ynskjer å leggja fram forskinga si er opp til klassen.